Dvärgsilkesapor


Titta in och träffa våra dvärgsilkesapor.


Dvärgsilkesapan är världen minsta apa och väger mellan 120-150 gram. Vid födseln väger apan så lite som 15 gram. Aporna kommunicerar mellan varandra med olika läten där en del av dem är så pass högfrekventa att de ligger utanför människors hörselradie.

Aporna trivs nära floder och skogar där de söker föda som består av växter, blommor, frukter, sav från träd samt små insekter.